+38(044) 501-76-69
+38(067) 440-67-69
info@k-olimp.com

Школа

Провідною ідеєю створення освітнього середовища в приватній школі «Колегіум «Олімп» є формування успішної, впевненої особистості, яка здатна до саморозвитку та позитивного впливу на процеси, що відбуваються в навколишньому світі.

Для реалізації цієї ідеї в колегіумі створено психолого-педагогічні умови для індивідуально-діяльнісного підходу до навчання й виховання учнів,  що впливає на широту світогляду, на ґрунтовність та системність знань, на віру у своє «я», на прагнення до самовдосконалення.

Здобуття освіти розглядається нами як процес отримання учнями необхідних інструментів та їх використання для набуття життєвих навичок. Цей процес є об’єднанням в єдине ціле двох систем: розвиваючого навчання та розвиваючого виховання.

«Колегіумп «Олімп» -це:

 • Школа повного дня
 • Навчання у класах із невеликою кількістю дітей
 • Індивідуальна результативна робота з кожним учнем
 • Компетентнісний підхід в освіті
 • Розвиток креативного мислення
 • Формування системи ціннісних орієнтирів та життевих принципів
 • Навчання та пізнання світу через гру
 • Поглиблене вивчення іноземних мов
 • Новітня система навчання у сфері ІТ
 • Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти державного зразка

Створюючи освітнє середовище ми:

 • сформували ресурсну базу способів і методів для ефективного здобуття освіти учнів колегіуму;
 • розробили та впровадили систему заходів реалізації освіти з метою набуття життєво важливих навичок і компетентностей;
 • створили умови для формування та розвитку системи цінностей учнів як міцну і водночас гнучку «атмосферну» оболонку освітнього середовища, а в майбутньому – особистості випускника колегіуму;
 • забезпечили систему підготовки учителів для роботи в умовах розвивального освітнього середовища.

Для можливості реалізації здобутої освіти учнів, в приватній школі «Колегіум «Олімп» розроблені та впроваджені наступні проекти:

Проект «Відкриваючи світ», який спрямований на формування в учнів
навичок дослідницької діяльності, наукового пошуку, аналізу та систематизації результатів, ведення дискусії, відстоювання власної думки.

Проект «Від мети до мети»— це залучення учнів до участі в олімпіадах, конкурсах, роботі МАН тощо. В основу проекту закладено принцип ціле-покладання – уміння ставити цілі, визначати шляхи їх досягнення, отримувати очікуваний результат і на його основі визначити нові цілі.

Проект «Крокуючи разом»(проведення оглядів знань, відкритих батьківських тижнів) дає можливість учням продемонструвати свої досягнення батькам та запрошеним гостям, здобути навички само презентації. Батьки ж, як активні учасники процесу, беруть участь в оцінюванні та дають дітям зворотній зв’язок.

Для формування і розвитку системи цінностей учнів колегіуму, яка складається з особистісних цінностей, соціальних цінностей та глобальних цінностей, проводяться:

 • уроки психології;
 • система занять «Години спілкування», яка враховує вікові та індивідуальні особливості учнів;
 • проект «Сфера розвитку спілкування»  охоплює розвиток таких якостей, як відповідальність, самоорганізація та самоуправління;
 • щотижнева індивідуальна робота кураторів з колегіантами за унікальною розробкою «Фіксатор успішності та залученості»,що дозволяє учням вчасно проводити самоаналіз, планувати наступний тиждень та коригувати свій рейтинг;